Schoolprojecten

Openluchtmuseum de Locht biedt verschillende projecten aan voor schoolgroepen.
Hieronder vindt u een overzicht. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kosten: € 6 per leerling (begeleiders zijn gratis);
Vervoer: de school zorgt zelf voor het vervoer van de leerlingen.
Maximale groepsgrootte is 25 leerlingen.
Projecten kunnen Corona proof worden uitgevoerd.
Projecten dienen minimaal 4 weken van tevoren geboekt te worden.

Contact scholen

Men kan te allen tijde contact op nemen via schoolprojecten@delocht.nl.

Reizen in de tijd

Naast het bieden van vermaak heeft een museum ook de taak kennis over te dragen,  een bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van kinderen. Daarom nemen we als museum de Locht deel aan het project Reizen in de tijd. Het verbindt basisscholen aan musea. Als eerste museum in Limburg vonden wij aansluiting bij dit project. (website) Inmiddels nemen er meer musea deel.

Reizen in de tijd bevat 11 thema’s, verdeeld over 8 leerjaren. De programma’s  van de musea sluiten hierop aan. Scholen zoeken zelf een lespakket uit, dat past bij hun leerstof. Het aanbod van de musea kan bestaan uit achtergrondinformatie, verhalen, opdrachten en spellen. Na de lessen op school volgt een bezoek aan het museum, het onderwijs komt tot leven in het museum.

Van land naar klant

Groep 5, 6, 7, 8

De leerlingen ontdekken een aantal aspecten van de voedselketen en gaan hiermee aan de slag. Denk hierbij aan het telen/kweken, de veiling en het bereiden. Ter afsluiting gaan we gezamenlijk de zelf gemaakte lunch nuttigen.

Melk, vroeger en nu

Groep 5, 6, 7, 8

Kinderen leren over hoe melk en koe bij het leven horen in het verleden en het heden. Het verleden wordt toegelicht in Openluchtmuseum de Locht en het heden bij een melkveebedrijf te Broekhuizenvorst.

Terug in de tijd

Groep 3, 4, 5

De kinderen maken een aantal aspecten uit grootmoeders tijd mee, zoals wassen, de school, het woonhuis, spelletjes en eten.

Oude ambachten

Groep 5, 6, 7, 8

De klas gaat in kleine groepjes langs een aantal ambachtslieden. Bij sommigen kunnen de kinderen zelf aan de slag.

Het mysterie van De Locht

Groep 7 en 8

Na lessen over industrialisatie kunnen kinderen hier een spel doen, waarbij ze als een detective een mysterie op proberen te lossen. Wie heeft de bakkerij in brand gestoken? De Smid, de klompenmaker, de zadelmaker, de bierbrouwer of iemand anders uit het dorp? In groepjes worden aanwijzingen verzameld om het mysterie op te lossen.