Terug in de Tijd

, ,

Het doel van dit project is kinderen te laten kennismaken maken met het huiselijk leven aan het begin van de 20e eeuw en hoe dit verschilt met tegenwoordig.
Het programma is ingedeeld in vijf onderdelen:

 1. Bezoek aan het woonhuis op de Locht
 2. Hoe werd vroeger de was gedaan?
 3. Welke spelletjes werden er vroeger gespeeld?
 4. Hoe ging het er vroeger op school aan toe?
 5. Wentelteefjes bakken

De activiteiten vinden plaats in een circuitmodel, waardoor iedereen elk onderdeel zal gaan doen.

Algemene informatie

 • Het project is geschikt voor leerlingen van groep 3, 4 en 5;
 • De kosten zijn € 6,- per leerling (begeleiders zijn gratis);
 • Projecten dienen minimaal 4 weken van tevoren geboekt te worden via educatie@delocht.nl
 • Datum, tijdstip van aanvang en dagindeling vinden plaats in overleg tussen de school en de projectbeheerder.

Verantwoordelijkheden voor de school

 • De school is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van de kinderen van en naar Openluchtmuseum de Locht;
 • Per 6 kinderen dient de school voor minimaal één begeleider te zorgen;
 • De school dient bij boeking aan te aangegeven of er rekening dient te worden gehouden met allergieën;
 • De school dient voor een naamsticker voor de kinderen te zorgen;

De volgende kerndoelen uit het primair onderwijs komen in meer of mindere mate aan bod:

 • (1) De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
 • (2) De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
 • (51) De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren
 • (52) De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer
 • (56) De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.