Van Land naar Klant

, , ,

Het doel van dit project is kinderen te laten kennismaken maken met een aantal hoofdelementen in de voedselketen. De focus ligt hierbij op groenten en champignons. De verschillende te doorlopen stappen zullen uiteindelijk leiden tot een zelfgemaakte lunch.

 1. De teelt van groente op de volle grond en in de kas wordt uitgelegd en de verschillen tussen beide teeltmethoden.
 2. De werking van de veilingklok wordt besproken en nadien dienen de kinderen hun groenten en champignons in te kopen voor de lunch.
 3. Onder begeleiding maken de kinderen de lunch met behulp van een recept, dienen deze op en eten deze samen.

De verschillende activiteiten worden deels in kleinere groepjes en deels met de gehele groep uitgevoerd.

Algemene informatie

 • Het project is geschikt voor leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8
 • De kosten zijn € 6,- per leerling (begeleiders zijn gratis);
 • Projecten dienen minimaal 4 weken van tevoren geboekt te worden via educatie@delocht.nl
 • Datum, tijdstip van aanvang en dagindeling vinden plaats in overleg tussen de school en de projectbeheerder.

Verantwoordelijkheden voor de school

 • De school is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van de kinderen van en naar Openluchtmuseum de Locht
 • Per 6 kinderen dient de school voor minimaal één begeleider te zorgen
 • De school dient bij boeking aan te aangegeven of er rekening dient te worden gehouden met allergieën.

De volgende kerndoelen uit het primair onderwijs komen in meer of mindere mate aan bod:

 • (1) De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
 • (2) De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
 • (33) De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
 • (35) De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
 • (40) De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
 • (41) De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.