Oude ambachten

, , ,

Het doel van dit project is kinderen te laten kennismaken maken met enkele oude ambachten, zoals deze vroeger uitgeoefend werden. Smeden, spinnen en mandenvlechten zijn enkele voorbeelden hiervan. Het programma is afhankelijk van de beschikbare vrijwilligers en uw wensen.

De bezoekjes vinden plaats in een circuitmodel, zodat elke ambacht met een klein groepje bezocht kan worden en er uitgebreid ruimte is voor kijken en het stellen van vragen, terwijl toch alle ambachten bezocht worden. Bij enkele ambachten, zoals de mandenmaker, kunnen de kinderen zelf aan de slag en iets maken.

Algemene informatie

  • Het project is geschikt voor leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8;
  • De kosten zijn € 6,- per leerling (begeleiders zijn gratis);
  • Projecten dienen minimaal 4 weken van tevoren geboekt te worden via educatie@delocht.nl;
  • Datum, tijdstip van aanvang en dagindeling vinden plaats in overleg tussen de school en de projectbeheerder.

Verantwoordelijkheden voor de school

  • De school is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van de kinderen van en naar Openluchtmuseum de Locht;
  • Per 6 kinderen dient de school voor minimaal één begeleider te zorgen;
  • De school dient bij boeking aan te aangegeven of er rekening dient te worden gehouden met allergieën.

De volgende kerndoelen uit het primair onderwijs komen in meer of mindere mate aan bod:

  • (1) De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
  • (52) De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer
  • (56) De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.