Over-leven in de Middeleeuwen

, ,

april t/m oktober

Het doel van dit project is leerlingen te laten kennismaken met het leven in en rondom een boerderij in de middeleeuwen (1320) was. Door middel van een rollenspel worden de leerlingen betrokken bij het leven en de problemen van de hoeve-bewoners. Onderzoekend leren staat hierbij voorop.

Het programma heeft verschillende onderdelen. De leerlingen mogen zelf bekijken en onderzoeken wat ze willen doen, bijvoorbeeld:

 • Houthakken voor het vuur
 • Vuur maken voor het bereiden van het eten.
 • Eten klaar maken
 • Tasjes maken
 • Brieven schrijven
 • Enzovoorts

Aan het einde van de ochtend wordt de zelfgemaakte middeleeuwse maaltijd gezamenlijk gegeten en wordt er opgeruimd. In een kringgesprek benoemen de leerlingen wat ze gedaan hebben en wat ze deze morgen geleerd hebben.

Algemene informatie

 • Het project is geschikt voor leerlingen van groep 6, 7 en 8;
 • De kosten zijn € 6,- per leerling (begeleiders zijn gratis);
 • Projecten dienen minimaal 4 weken van tevoren geboekt te worden via educatie@delocht.nl
 • Datum, tijdstip van aanvang en dagindeling vinden plaats in overleg tussen de school en de projectbeheerder.

Verantwoordelijkheden voor de school

 • De school is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van de kinderen van en naar Openluchtmuseum de Locht;
 • De school dient bij boeking aan te aangegeven of er rekening dient te worden gehouden met allergieën;
 • De school dient voor een naamsticker voor de kinderen te zorgen;

De volgende kerndoelen uit het primair onderwijs komen in meer of mindere mate aan bod:

 • (1) De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
 • (2) De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
 • (51) De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren
 • (52) De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer
 • (56) De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.