Jager versus Koopjesjager

Te zien tot 1 maart 2021

We jagen op koopjes en welvaart. Voor de toekomst van onze kinderen zouden we meer moeten leven als jager, in harmonie met onze omgeving.

Onze voorgangers, jagers, leefden van wat de natuur hen gaf op hun tochten door het landschap, zoals bijvoorbeeld bessen, honing, noten, insecten en andere kleine dieren. Jagers werden boeren waardoor ze vaste woonplaatsen kregen. Ze omringden zich met gewassen en dieren om van te leven.  Zo hebben onze voorgangers vele eeuwen geleefd, in harmonie met de natuur.

Al 200 jaar geleden probeerden boeren de productie te verhogen. Die ontwikkeling kwam in een stroomversnelling door de invoering van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Toenemende groei van consumptie in een steeds welvarender wereld was het nieuwe perspectief.

Pas in de zeventiger jaren van de vorige eeuw beseft men dat er grenzen zijn aan groei, in toename van de wereldbevolking, industrialisatie, voedselproductie, uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling. De jagers en boeren van weleer zijn veelal consumenten geworden. We willen meer en meer…

Steeds meer raken we er nu van overtuigd, dat ons consumentengedrag moet veranderen. Geen koopjes jagen, slechts datgene kopen, wat we echt nodig hebben en wat gemaakt is met respect voor mens en milieu. Alleen zo kunnen we de toekomst van ons allen waarborgen.

In deze tentoonstelling proberen we de ontwikkeling van zelfvoorziening tot bewuste consument te verbeelden.

De oogst

Te bezoeken. tot half juni 2021

Voor onze levensmiddelen/boodschappen gaan we naar de supermarkt. Toen er nog een supermarkt was moest je zelf voor je eten zorgen.  Je leefde van wat het land, de tuin en de dieren opbrachten.

Dit begon al in het voorjaar met spitten en ploegen, zaaien en poten, wieden en schoffelen. Blijft het weer goed? Te veel of te weinig regen, soms een late nachtvorst, ongedierte in het gewas. De opbrengst van de tuin en het land  bepaalde of er de komende winter voldoende eten was voor dier en mens.

Het oogsten was een groot karwei en er waren veel handen nodig om de oogst op tijd binnen te halen. De hele buurt hielp bij het binnenhalen van de oogst.

Het graan werd met een korte zeis of zicht gemaaid. Het afgemaaide graan werd meestal door de vrouwen en meisjes tot garven gebonden. Deze garven werden met 8 stuks rechtop bij elkaar gezet tot hoppers om te drogen. Wanneer deze goed droog waren werden ze met een hooivork op een wagen geladen, om ze vervolgens in de schuur of op een hooimijt op te slaan. Naderhand nam de maaimachine, voortgetrokken door paarden, het werken met de zeis over. Het binden deed men nog handmatig. Nog later kwamen maaimachines, die het koren kant en klaar afleverden.

Het was hard werken in de oogsttijd maar het was ok een gezellige aangelegenheid. Tussen de werkzaamheden door ging men, ergens op het veld, bij elkaar zitten om het meegenomen brood op te eten. Als alles was gemaaid werden de maaiers getrakteerd op een glaasje foezel, een zelf gestookte graanjenever. In veel plaatsen werd op laatste zondag in juni het oogstfeest (of oogstdankfeest) gevierd. In Limburg heet dit maaierszondag.

De Locht in miniatuur

Te zien tot 14 maart 2021

In deze tentoonstelling geven we in miniatuur de ontwikkeling van streekmuseum naar Openluchtmuseum weer. Na lang wikken en wegen zijn diverse ideeën voor uitbreiding reeds uitgevoerd of op de wachtlijst gezet.

Het museum startte in 1990 met de langgevelboerderij. In de jaren die volgden is het museum uitgebreid met een groot aantal gebouwen. Om bouwmaterialen te verzamelen werden diverse vervallen boerderijen uit de omgeving  door vrijwilligers vakkundig gesloopt. Zo werd een varkensstal uit ’t Veulen omgetoverd tot het toenmalige asperge- en champignonmuseum.

Verschillende keren moest er grond worden bijgekocht om de plannen waar te  maken. U kunt de hele ontwikkeling in miniatuuruitgave volgen, vormgegeven met attributen, in een landschappelijke omgeving. Ook tonen we u onze wensen voor de toekomst, we staan niet stil. De expositie is, tijdelijk in kerstsfeer, te zien in het Aspergepaviljoen vanaf 12 december tot 14 maart 2021.

Geplande tentoonstellingen

  1. “De jaren 70” Opening rondom Pinksteren in mei 2021. Het is de bedoeling dat dit voorlopig een onderdeel blijft van de vaste tentoonstelling binnen de Locht.
  2. Over buitenlandse gastarbeiders (in de jaren 90) in aspergeseizoen. Opening rondom Pasen in april 2021.
  3. Kleding in de jaren 70. Startdatum nog niet bepaald maar waarschijnlijk eind juni of begin juli.
  4. Uitwisselingstentoonstelling in kader van euregionale contacten. Niederrheinische landschappen versus Limburgse landschappen. Start tweede helft juni.

Ook in 2021:

Openluchtmuseum de Locht doet mee aan het Europese INTERREG-project ‘Natuur en Cultuur tussen Rijn en Maas’.
Klik hier voor meer informatie