Mysterie van De Locht

,

Het doel van dit project is kinderen te laten kennismaken maken met veranderingen die door de opkomst van de industrialisatie zijn teweeg gebracht. Dit alles in de vorm van een door hen op te lossen mysterie rondom een brand in de bakkerij van De Locht.

Het project bestaat uit een aantal voorbereidende lessen en een bezoek aan het museum. U ontvangt van ons het benodigde lesmateriaal ruim van te voren.

Tijdens het bezoek aan ons museum mogen de kinderen de rol van detective aannemen. Na een korte uitleg voor de gehele groep, worden ze in groepjes ingedeeld en mogen ze in het museum naar aanwijzingen gaan zoeken, waarmee ze het mysterie kunnen oplossen

Algemene informatie

 • Het project is geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8;
 • De kosten zijn € 6,- per leerling (begeleiders zijn gratis);
 • Projecten dienen minimaal 4 weken van tevoren geboekt te worden via educatie@delocht.nl
 • Datum, tijdstip van aanvang en dagindeling vinden plaats in overleg tussen de school en de projectbeheerder.

Verantwoordelijkheden voor de school

 • De school is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van de kinderen van en naar Openluchtmuseum de Locht;
 • Per 6 kinderen dient de school voor minimaal één begeleider te zorgen;

De volgende kerndoelen uit het primair onderwijs komen in meer of mindere mate aan bod:

 • (1) De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
 • (2) De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
 • (51) De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren
 • (52) De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer
 • (56) De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.