Stichting Openluchtmuseum de Locht

Ons doel

Openluchtmuseum de Locht heeft als doel het verzamelen, onderzoeken, bewaren, archiveren en exposeren, zowel statisch als dynamisch, van gebouwen, werktuigen, technieken en teelten in de tuinbouw, inzonderheid de teelt van de asperge- en champignon in de traditioneel agrarische sector op de Noord-Limburgse zandgrond.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verzamelen, bewaren en archiveren van kennis over en het uitbeelden van vroegere leefwijzen, gebruiken, beroepen en ambachten en de volkscultuur, kortom het Noord-Limburg van vroeger, Het Noord-Limburg van nu met een blik naar de toekomst.

Ons beloningsbeleid

Alle medewerkers van Openluchtmuseum de Locht zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen honorering.

Openluchtmuseum de Locht is voortdurend op zoek naar mensen die het team willen versterken; klik hier voor meer informatie.

Algemene gegevens

Fiscaal nummer0085.54.833
AdresBroekhuizerdijk 16d
5962 NM
Melderslo

Bestuursmodel

Sinds 7 april 2021 hanteren wij het Raad van Toezicht-model. Het Bestuur wordt gevormd door de 2 directieleden. Zij zijn in samenspraak met het management team verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van het museum.

Wij hanteren de 8 principes van de Governance Code Cultuur 2019.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het museum en de uitgevoerde activiteiten. De Raad adviseert het Bestuur en richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van het museum, en heeft daarbij vooral oog voor de risico’s die kunnen ontstaan uit de taakuitoefening van het museum.

Samenstelling:

  • Jan Hulsen (voorzitter)
  • Lidy Smit
  • Peter Christiaens
  • Peter Thissen
  • Geert Reijnders (secretaris)
Rooster van aftreden:BenoemingAftreden
Jan Hulsen7-4-20212025
Lidy Smit7-4-20212023
Peter Christiaens7-4-20212024
Peter Thissen1-1-20222027
Geert Reijnders1-1-20222027

Directie en management team

Bestuur en Directie: Roel Baas en Mark van Rensch

Activiteiten: Annemieke de Haas

Asperges/tuinbouw: Vacature

Onderhoud: Chris Thijssen

Ontvangst: Will Thijssen

Tentoonstellingen: Dini Stoevenbelt

Paddenstoelen: Cor Beerepoot

Marketing en Communicatie: Vacature

Educatie: Miriam van Meijel

Personeel / Vrijwilligerscoördinatie: Henny Rouschop

Raad van Advies

Een Raad van Advies ondersteunt de organisatie bij specifieke vraagstukken.

Samenstelling:

  • Ton Besouw
  • Patrick van der Broeck
  • Eric Houben
  • Jos de Kunder
  • Hubert Mackus

ANBI publicatieplicht

Stichting Openluchtmuseum de Locht is volgens de definitie van de Belastingdienst een grote ANBI.
Wij publiceren daarom onze gegevens met het door de Belastingdienst opgestelde standaardformulier.
De laatste is hieronder te vinden:

Onze financiële partners

Openluchtmuseum de Locht is erg trots op haar vrienden. Daarnaast worden we financieel gesteund door de volgende fondsen en instanties: