Stichting Openluchtmuseum de Locht

Ons doel

Openluchtmuseum de Locht heeft als doel het verzamelen, onderzoeken, bewaren, archiveren en exposeren, zowel statisch als dynamisch, van gebouwen, werktuigen, technieken en teelten in de tuinbouw, in zonderheid de teelt van de asperge- en champignon in de traditioneel agrarische sector op de Noord-Limburgse zandgrond.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verzamelen, bewaren en archiveren van kennis over en het uitbeelden van vroegere leefwijzen, gebruiken, beroepen en ambachten en de volkscultuur, kortom het Noord-Limburg van vroeger, Het Noord-Limburg van nu met een blik naar de toekomst.

Ons beloningsbeleid

Alle medewerkers van Openluchtmuseum de Locht zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen honorering.

Openluchtmuseum de Locht is voortdurend op zoek naar mensen die het team willen versterken; klik hier voor meer informatie.

Algemene gegevens

Fiscaal nummer0085.54.833
AdresBroekhuizerdijk 16d
5962 NM
Melderslo

Bestuur

Voorzitter: Jan Hulsen

Penningmeester: Frans van Dijk

Secretaris: Henk Steenbekkers

Expertise musea: Vacature on hold

Expertise agri: Peter Christiaens

Expertise marketing: Vacature on hold

Expertise regio: Lidy Smit

Directie en management team

Directie: Roel Baas en Mark van Rensch

Activiteiten: Daria Crisu

Asperges/tuinbouw: Vacature

Onderhoud: Chris Thijssen

Ontvangst: Will Thijssen

Tentoonstellingen: Dini Stoevenbelt

Champignons: Cor Beerepoot

PR: Wilfred Groot

Financiële balans 2019

ACTIVAPASSIVA
Materiële vaste activa 2.310.509Eigen vermogen 1.708.863
Voorraden 11.585Voorzieningen 131.396
Vorderingen en overlopende activa 10.001Langlopende schulden 562.500
Liquide middelen 164.663Kortlopende schulden en overlopende passiva 83.999
Totaal 2.486.758Totaal 2.486.758