|

Mysterie van De Locht

Het doel van dit project is kinderen te laten kennismaken maken met veranderingen die door de opkomst van de industrialisatie zijn teweeg gebracht. Dit alles in de vorm van een door hen op te lossen mysterie rondom een brand in de bakkerij van De Locht. Het project bestaat uit een aantal voorbereidende lessen en een…

| | |

Oude ambachten

Het doel van dit project is kinderen te laten kennismaken maken met enkele oude ambachten, zoals deze vroeger uitgeoefend werden. Smeden, spinnen en mandenvlechten zijn enkele voorbeelden hiervan. Het programma is afhankelijk van de beschikbare vrijwilligers en uw wensen. De bezoekjes vinden plaats in een circuitmodel, zodat elke ambacht met een klein groepje bezocht kan…

| | |

Van Land naar Klant

Het doel van dit project is kinderen te laten kennismaken maken met een aantal hoofdelementen in de voedselketen. De focus ligt hierbij op groenten en champignons. De verschillende te doorlopen stappen zullen uiteindelijk leiden tot een zelfgemaakte lunch. De teelt van groente op de volle grond en in de kas wordt uitgelegd en de verschillen…