De aarde – bodem van ons leven!

De Noord-Limburgse aardbodem en het gebruik ervan in het heden, verleden en de toekomst staat centraal in de tentoonstelling. De tentoonstelling ‘De aarde – bodem waarvan we leven’ is gerealiseerd in de aarde, namelijk de aspergetunnel van het museum.

In Noord-Limburg bepaalde de schrale zandgrond lange tijd het dagelijkse leven van de bewoners. Iedereen probeerde te leven van de opbrengst van het land. Groenten uit de tuin en het vee zorgden voor de karige middelen om te overleven. ‘De aarde – bodem waarvan we leven’, laat zien hoe de agrariërs van toen en nu omgaan met de Noord-Limburgse bodem.

Noord-Limburgse bodem in het heden, verleden en de toekomst

Bij het betreden van de aspergetunnel voelen bezoekers het zand onder hun voeten. Twee Noord-Limburgse agrarische familiebedrijven laten door middel van een fototentoonstelling zien hoe de agrariërs van Toen en de agrariërs van Nu werken; hoe zorgde men vroeger en nu voor de grond. En voor welke uitdagingen staan ze? De tentoonstelling gaat ook in op het bodemgebruik bij o.a. de biologische landbouw, kringlooplandbouw en de groene revolutie. Grondmonsters uit de zestien kerkdorpen van de gemeente Horst aan de Maas laten de diversiteit in de regionale bodem zien en bezoekers kunnen het verschil voelen tussen zand- en kleigronden. De laatste meters van de aspergetunnel gaan over de hedendaagse innovaties rond bodemgebruik.

Kom kijken, voelen en kennismaken

Met de tentoonstelling ‘De Aarde’ doet Openluchtmuseum de Locht mee aan het zevende themajaar van Kulturraum Niederrhein, met het motto ‘Erdung – aarding’. Kom kijken, voelen en kennismaken met oude én nieuwe ontwikkelingen rond het gebruik van onze aarde.