Bottermelkslei

Sinds kort hangt in het restaurant, de spieker, een schilderij van Bottermelkslei.

Bottermelkslei groeide op, op een boerderij tussen Melderslo en Horst op het open akkerland ‘Den Oetlegger’ genoemd. Diverse tuinders uit de omgeving hadden een perceel land op de Oetlegger. Zij kenden Lei goed want zijn woonhuis lag vrij midden in het gebied.

Lei was geboren met een beperking, hij kon moeilijk praten en had ook geen lagere school gevolgd. Op latere leeftijd kende hij wel enkele woorden, hard vloeken kon hij toen ook. Hij woonde bij zijn broer en zus en hielp mee op het gemengd bedrijf. Daar was altijd wel iets te doen zoals vee verzorgen en verplegen, oogsten van tuinbouw- en landbouwgewassen. Genoeg bezigheden voor hem.

Dorpsfiguur

Lei was een speciale dorpsfiguur. Als de harmonie of schutterij uittrok liep Lei wijd gebarend met een stok voorop als tambour-maître of was hij druk bezig de weg vrij te maken voor een optocht of processie. Dit tot enige hilariteit van de omstanders. Een vaste bezigheid van Lei was het bijna dagelijks halen van een kan karnemelk bij de melkfabriek in Horst. Hij was een vaste klant op de fabriek en vandaar kreeg hij ook zijn bijnaam “Bottermelkslei“. Karnemelk was dikwijls dagelijkse kost voor de bewoners maar daarnaast was die ook nodig als veevoer. De varkens konden er ook van smullen.

Schooljongens plaagden Lei wel eens, hij werd dan heel kwaad en liep de jongens schreeuwend achterna. De jongens waren hem altijd te vlug af, hij kon op zijn klompen niet zo hard rennen. Op een keer hadden enkele kwajongens hem op het schuttersfeest dronken gevoerd door hem te trakteren op gratis bier. De jongens kregen hiervoor later een stevige reprimande van de schutterij, die hier niet verantwoordelijk voor was.

Grote verandering

Op het schilderij staat “Bottermelkslei” afgebeeld met een fietskar die hij gebruikte nadat hij jaren altijd met een houten kruiwagen door het dorp naar de melkfabriek liep. Door de aanleg van de A73 en de uitbreiding van Horst is het woonhuis van Bottermelkslei (fam. Camps) afgebroken. Ook is daardoor het hele buurtschap en akkerland en zelfs de naam de ‘Oetlegger’ verdwenen.

Op de A73 raast het verkeer tegenwoordig voorbij, de mensen hebben meer haast tegenwoordig. De tijd dat het transport ging met paard en kar, fietskar en kruiwagen is voorbij.

Piet Lenssen