Een bijzonder transport

In Openluchtmuseum de Locht bevindt zich een object, dat herinnert aan de tijd dat in Melderslo een groot aantal mensen de kost verdiende in de champignonteelt: een stoommachine op wielen!

Na iedere teelt was het noodzakelijk om de cellen waarin de champignons gekweekt werden te stomen. Er konden per jaar meerdere teelten plaatsvinden, maar je moest telkens starten in een steriele ruimte. Je kreeg namelijk alleen een rijke en gezonde nieuwe oogst als de ruimte vrij was van ziektekiemen.

Van 1958 tot 1978 kon je dagelijks een personenauto door Melderslo zien rijden die een stoommachine op 4 wielen voorttrok. Het transporteren was niet eenvoudig, de aanhanger was zwaar door de grote ketel en waterinhoud. Voor 15 gulden per dag kon je het apparaat huren van de Coöperatieve Vereniging Telers. Een 25-tal telers maakte er gebruik van.

Hoe verliep dat stoomproces? Eerst zorgde een oliebrander ervoor dat in de celruimte een temperatuur van 65 graden werd bereikt. Dat duurde 3 tot 6 uur, afhankelijk van de grootte van de cel. Via een stoomslang werd dan de hete stoom door een kleine opening de cel ingevoerd. Deze temperatuur moest 12 uur gehandhaafd blijven om een optimaal resultaat te bereiken en alle ziektekiemen te doden.

Rond 1978 was het aantal telers al sterk afgenomen door schaalvergroting en prijsdaling van de champignons. De stoommachine herinnert aan vervlogen tijden. Te zien in Openluchtmuseum de Locht.

Piet Lenssen