Van CVV tot ZON

Op de vruchtbare grond bij de Maas werden al rond 1840 groenten geteeld. De telers brachten de producten met een hondenkar naar de markt. In de loop van de volgende decennia werd het proces van telen, transporteren en verkopen meer gestroomlijnd en efficiënter ingericht. Tussenhandelaren en vervoerders breidden de verkoop uit naar Duitsland. De functie van commissionair deed zijn intrede.

In 1883 werd een Landbouw Casino opgericht om de verkoop van groenten op de Duitse markt beter te stroomlijnen. Er werd daardoor meer samengewerkt en de handel werd doeltreffender.

Er was echter een bepaald wantrouwen ten aan zien van de commissionairs. Werden de verdiensten wel goed verdeeld? In die sfeer kwam men in 1908 tot de oprichting van een veiling: de Venlose Veiling Vereniging (VVV).

Het werd een overzichtelijke gang van zaken. De veiling verkoopt producten van de tuinder.

Na aftrek van kosten betaalt de veiling de tuinder voor zijn waar.

Het instellen van de veiling was een groot succes en de omzet steeg snel.

Maar er ontstond een nieuw probleem. De veiling gaf voorrang aan de “gaardeneers” uit Venlo. De tuinders uit de dorpen in de buurt moesten altijd achter aansluiten en kregen daardoor een veel lagere prijs voor hun producten. De tuinders uit de dorpen richtten daarom al snel een eigen veiling op.

Zo ontstond in 1915 de Coöperatieve Venlose Veiling, CVV.

Beide veilingen hebben veel bijgedragen aan de welvaart in de regio. Vanaf 1916 veilt de CVV ook eieren en in 1921 komt er in Oostrum een fruitveiling van de grond. En een heel nieuw product doet zijn intrede: de asperge. Na de oorlog besluiten beide veilingen te fuseren. De naam blijft CVV. Maar in 1958 splitsen de “gaardeneers” zich af en gaan verder met een eigen Venlose Groente Veiling, de VGV.

De CVV gaat ook bloemen veilen en bouwt in 1965 een enorm veiling-complex in Grubbenvorst dat later weer met een nieuwe bloemenveiling wordt uitgebreid. En langzamerhand verschuift het zwaartepunt van de tuinbouw naar de westkant van de Maas. In 1991 fuseren CVV en VGV tot veiling ZON, zoals we die nu kennen. Deze internationale verkoop- organisatie groeide uit tot een belangrijke voedingstuinbouwcoöperatie in Europa. ZON bestaat uit 3 divisies: – ZON fruit & vegetables – ZON zacht fruit en – Freshpark Venlo, het in vers gespecialiseerde bedrijventerrein.