Bomen en mensen, een oeroude relatie

Bomen zijn niet alleen houtleveranciers of de voornaamste bosmakers. Zij hebben de mens al vele eeuwen tot in zijn kern beroerd. Men dichtte de bomen ooit goddelijke allures toe. Op de tentoonstelling “Bomen en Mensen een oeroude relatie” kunt u kennis maken met diverse facetten van de “bomenwereld”.

De Wereldboom (Yggdrasil)

Als westerling zoeken we graag naar de samenhang der dingen en steeds staat de boom daarvoor model. Onze verre Germaanse voorouders wilden ook een meer concreet beeld van de wereldboom en verdeelden de boom in drie sferen, het Helheim of onderwereld, Midgaard de aarde en de Asgaard of het godenrijk (hemel). Meer hierover kunt u lezen in de Edda (De hoofdbron van de Noorse mythologie, oudheidkunde en dichtkunst.)
Diverse varianten van de wereldboom ontstonden en kregen per seizoensfeest een functie toebedeeld. Zo kennen we de kerstboom, de lichtbrenger in de midwinter en de palmpaasboom. De gezegende palmtakjes van de paasboom worden op de akkers geplant om de zegen van de akkervruchten te bewerkstelligen. De meiboom is vaak een gemeenschappelijke aangelegenheid van een dorp of gehucht. Wanneer de groei en de bloei van de gewassen begon, maar de oogst nog niet veilig was voor hagel en ontij, werd de meiboom opgericht. Boven in de top heerste dan de godin Freya, de godin van de vruchtbaarheid. Een bijzondere boomvorm is de spijkerboom, hieraan wordt een kledingstuk genageld om een ziekte of kwaal kwijt te raken, te vernagelen.

De Keltische boomhoroscoop

De Kelten, een oeroud Europees volk (700 voor Chr.- 100 na Chr.) woonden van Ierland tot Zuid Europa. Noordelijk van de Rijn woonden de Germanen. De Kelten hadden groot respect voor bomen. Vanwege de grote verering van bomen gaven zij de bepaalde perioden van het jaar de naam van een boom. Voor het hele jaar zijn er 21 perioden. Om te weten welk type boom u bent, kijkt u in de tabel welke boom onder de dag van uw geboorte valt. De Keltische boomhoroscoop vertelt u dan iets over uw voortreffelijke eigenschappen (of misschien uw minder goede).

Fotogalerij

Op panelen van populierenhout vindt u een verzameling foto’s van monumentale bomen uit diverse landen in Europa. Bomen die al eeuwenlang de sfeer en het landschap in hun leefomgeving bepaald hebben.

Wetenswaardigheden over bomen

Bomen kunnen zeer oud worden. De mammoetboom of sequoia kan meer dan 2000 jaar worden, jeneverbes en taxus tussen de 1000 en 2000. De beuk en de eik kunnen ook de 1000 jaar bereiken. Een boom registreert informatie over het weer en het milieu in zijn jaarringpatroon. Een vruchtbaar jaar zal een brede jaarring laten zien. Een extreem droge periode of bijvoorbeeld een bosbrand zal, als de boom dit overleeft, later ook zichtbaar zijn.