| | |

Oude ambachten

Het doel van dit project is kinderen te laten kennismaken maken met enkele oude ambachten, zoals deze vroeger uitgeoefend werden. Smeden, spinnen en mandenvlechten zijn enkele voorbeelden hiervan. Het programma is afhankelijk van de beschikbare vrijwilligers en uw wensen. De bezoekjes vinden plaats in een circuitmodel, zodat elke ambacht met een klein groepje bezocht kan…

| |

Terug in de Tijd

Het doel van dit project is kinderen te laten kennismaken maken met het huiselijk leven aan het begin van de 20e eeuw en hoe dit verschilt met tegenwoordig.Het programma is ingedeeld in vijf onderdelen: Bezoek aan het woonhuis op de Locht Hoe werd vroeger de was gedaan? Welke spelletjes werden er vroeger gespeeld? Hoe ging…

| | |

Van Land naar Klant

Het doel van dit project is kinderen te laten kennismaken maken met een aantal hoofdelementen in de voedselketen. De focus ligt hierbij op groenten en champignons. De verschillende te doorlopen stappen zullen uiteindelijk leiden tot een zelfgemaakte lunch. De teelt van groente op de volle grond en in de kas wordt uitgelegd en de verschillen…