2 Bestuursleden (expertise marketing en musea)

Geplaatst 2 weken geleden

Het bestuur heeft zowel een voorwaardenscheppende als toezichthoudende rol en is klankbord voor het tweehoofdige directieteam. Het bestuur is statutair eindverantwoordelijk voor het museum en bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, die deze taak op vrijwillige basis vervullen. Het bestuur vergadert gemiddeld 6  keer per jaar.  De uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd door de directie en het managementteam (eveneens vrijwilligers) die ook de  aansturing en begeleiding van alle vrijwilligers voor hun rekening nemen. Binnen het bestuur wordt gewerkt met aandachtsgebieden. Op dit moment is er behoefte aan bestuursleden met expertise op het gebied van marketing en musea.Voor het goed vervullen van de rol van bestuurder is oprechte betrokkenheid en interesse bij ons museum en de vrijwilligers noodzakelijk.

Wat vragen wij

Je hebt de ambitie om een bestuursfunctie te bekleden en/of ervaring daarin. Je bent in staat om integraal, analytisch en strategisch te denken. Je bent bereid en in staat op hoofdlijnen te besturen. Je beschikt over een netwerk op bestuurlijk dan wel maatschappelijk vlak in de regio Noord-Limburg. Je hebt expertise op een van de gevraagde aandachtgebieden. Je wilt betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van Openluchtmuseum de Locht en bent bereid daar tijd in te investeren.

Vacature kenmerken

CategorieBestuur

Online solliciteren

Mijn gegevens

Een geldig telefoonnummer is verplicht.
Een geldig e-mailadres is verplicht.