Hoera! Een week vakantie!

Vroeger was er nog geen centrale verwarming in woningen en openbare gebouwen, ook in de lagere school in Melderslo was dit het geval. Achter in ieder klas stond een 2 meter hoge kolenkachel. Een speciaal team was ‘s morgens vroeg in touw, om de kachels aan te maken. Dit vergde wel enige ervaring, de voorraad kolen lag opgeslagen onder een afdak achter op de speelplaats. Tijdens de schooltijd hield iedere meester en juffrouw de kachel brandend in zijn/haar eigen klas.

Meester van Rijswijck rookte veel sigaren, hij kon ook heel goed kringetjes blazen, achterover gezeten in zijn stoel keek hij naar boven, hoe de kringetjes opstegen naar het plafond.

Achter in onze klas stond een glazen kast met potten en glaasjes met   chemische stoffen: kalium, natrium, fosfor enz. We wisten dat deze verzameling in gebruik was voor de scheikundeles die hij  gaf. Als er ‘s avonds cursus was, werd de kachel in de namiddag nog eens flink opgestookt. De dag nadat er cursus was geweest, stonden er ‘s morgens schoteltjes met sigarettenpeuken op de schoolbanken. Tijdens de cursus werd er volop gerookt, dat hadden de jongeren in de oorlog geleerd van de Tommies, die waren royaal met het uitdelen van sigaretten.

Consternatie

Op een morgen kwamen we op school en zagen direct, dat er is iets aan de hand was! Er hing een brandlucht, de gang zag grauw en zwart. In onze klas waren de muren nog zwarter, er was een gat in de vloer gebrand, ook  de naastgelegen klassen hadden rookschade. Duidelijk was, dat er een sigarettenpeuk in de papierbak terecht was gekomen, want die stond altijd op de plek waar het gat in de vloer was.

Buiten op de speelplaats kregen we van onze “klassenmeester” een speciale  mededeling: Er is komende week geen school. Hoera ! Geen sommen maken, niet 3,5   km naar school lopen, dat gaf even opluchting !

Waar gebeurd  in 1948 !  

Piet Lenssen