Palmhöltje maken

Op de zondag vóór Pasen, Palmpasen (het begin van de goede week), mogen kinderen “palmholtjes”  maken. Dit is een stok of houten  kruis versierd met buxus, fruit, snoepgoed en een haantje in de top. De haantjes van brooddeeg mogen ze zelf vormen en laten bakken in het Bakhuuske.

In de Locht houden wij oude tradities in ere. De viering van Palmpasen herinnert aan de intocht van Jesus in Jerusalem. Hij werd verwelkomd met palmtakken, net zoals wij op Prinsjesdag de koning met vlaggetjes toezwaaien. Wij gebruiken buxus in plaats van palmtakken. Het haantje van brood verwijst naar het breken van het brood bij het Laatste Avondmaal en naar de haan die kraaide nadat Petrus had gezegd, dat hij Jesus niet kende.

Maak er iets moois van!