Opening tentoonstelling De Aarde – Bodem van ons leven!

De Noord-Limburgse aardbodem en het gebruik ervan in het heden, verleden en de toekomst staat centraal in de tentoonstelling. De tentoonstelling ‘De aarde – bodem waarvan we leven’ is gerealiseerd in de aarde, namelijk de aspergetunnel van het museum.

In Noord-Limburg bepaalde de schrale zandgrond lange tijd het dagelijkse leven van de bewoners. Iedereen probeerde te leven van de opbrengst van het land. Groenten uit de tuin en het vee zorgden voor de karige middelen om te overleven. ‘De aarde – bodem waarvan we leven’, laat zien hoe de agrariërs van toen en nu omgaan met de Noord-Limburgse bodem.

Meer informatie