Een heel karwei! Bouw van de landbouwschuur 1993

Bij de gemeente wisten ze het dat wij intensief met het museum bezig waren. Het industrieterrein werd uitgebreid, boerderij Janssen (Verdellenplaats) moest plaats maken voor deze uitbreiding. Het was een oud pand, daarom kregen wij het aanbod van de gemeente om de oude schuur te verplaatsen, voor zover dit mogelijk was.

Thijs Pubben uit Venlo had van de gemeente Horst opdracht gekregen onderzoek naar die boerderij te doen. Zijn boek onder de titel “Van Leem tot Steen”, was net uitgekomen in de serie “Horster Historiën”. Wij namen contact met hem op en gingen samen de grote schuur bekijken in Horst aan de Hesselenweg. Het was direct duidelijk, de schuur had historische waarde, vooral de bouwconstructie van de gebinten maakte indruk op iedereen. De bouwwijze van eeuwen geleden, eerst een ruwhouten constructie neerzetten en dan pas het metselwerk rondom uitvoeren, was hier toegepast.

Er werd snel besloten aan de afbraak te beginnen, we hadden al wat ervaring opgedaan in Veulen bij Venray, waar we een schuur hadden gesloopt. De opzet en afspraak bij een afbraakpand was steeds: het bruikbare meenemen, overtollig afval en puin laten liggen. Dit was gunstig voor beide partijen.

Al snel startten we met het afhalen van de dakpannen, die plaatsten we vervolgens op pallets. Het was soms gevaarlijk werk. Vanaf de bovenkant, vanuit de nok, schoven wel eens brokstukken tussen ons door naar beneden.

Thijs Pubben had een tekening gemaakt van de houtconstructie van het dak. Op de balken en op de tekening werd een nummering gezet, dit zou de opbouw van het gebouw gemakkelijker maken. Bij het transport van de zware balkenconstructie werd een loonwerker ingeschakeld. Er werd ook nog een gedeelte van de metselstenen opgehaald, veelal alleen van de buitenmuren. Sraar Beerkens, bestuurslid, regelde de organisatie van het transport naar Openluchtmuseum de Locht.

Er werd besloten, meer depotruimte te creëren onder de schuur, door eerst een kelder te bouwen. De fa Theunissen uit IJselsteyn kreeg hiervoor de opdracht. Ook op advies van Thijs Pubben werd besloten om bij de opbouw van de schuur aan kopgevels wolfseinden toe te passen, dit was al gebruikelijk in de periode van het ontstaan van dit gebouw. Tevens werd er een verlaagde “hoge schuurdeur” gemaakt zoals die oorspronkelijk aanwezig was geweest in het gebouw.

Nadat de panlatten bevestigd waren werden door vrijwilligers de pannen op het dak gelegd. Hierna werden door een dakdekkerbedrijf de pannen verlegd en tevens de stropoppen eronder gelegd. Tijdens de bouw hadden wij een veld rogge gemaaid aan de Koppertweg. Van die rogge zijn de stropoppen gemaakt, die nodig waren om onder de Oudhollandse dakpannen te plaatsen. Hierdoor worden de pannen afgedicht en komen ze ook vaster te liggen.

Speciaal vermeld ik hier dat Lou Wijnhoven met assistentie van Piet Haegens de herbouw van de monumentale dakconstructie uitgevoerd heeft, dit was een moeilijk karwei.

Na veel inspanning is het uiteindelijk gelukt om deze klus uit te voeren. Mede door de inzet van diverse vrijwilligers uit Melderslo, de groep die ook al jaren het polsstokverspringen op het Vlasven mee had georganiseerd.

Werkverslag 1996, Piet Lenssen