De sopketel

De sopketel

Bij ons op de boerderij hadden we vroeger een sopketel. Wat is een sopketel? Die bestaat uit een grote ring gemaakt van chamotteklei gemengd met vuurbestendige cement. Hierin hangt een grote koperen ketel. Muvero in Venray was vroeger een bekend bedrijf voor de fabricage van sopketels. Er staat zo’n sopketel in museum De Locht, in…

Van vlas tot linnen

Van vlas tot linnen

Tot de collectie van Openluchtmuseum de Locht behoren veel voorwerpen van linnen. Dat is niet zo vreemd. Er werd hier in de omgeving vlas geteeld. Vlas is de grondstof voor linnen. Men was zo veel mogelijk zelfvoorzienend en probeerde te leven van datgene wat het land, de tuin en de dieren opbrachten. Het huishoudlinnen, tafellakens…

Den Bau

Den Bau

Waar komt het woord vandaan? Bauern, uit het Duits? Ik weet het niet, maar bij ons was het de oogsttijd en dan van het graan. Bij de Locht zijn we er de afgelopen week volop mee bezig geweest. Veel bezoekers hebben onze boeren weer bezig gezien. En dat doet je dan weer denken aan de…

Nonnen en meisjes

Nonnen en meisjes

Aan het einde van de 19e eeuw kwamen veel Duitse kloosterlingen naar Limburg, meer dan 40 kloostergemeenschappen. Het had alles te maken met het beleid van Bismarck en zijn agressie ten opzichte van Rooms Katholieken. De kloosterlingen zochten en vonden een bezigheid in de gezondheidszorg,( het begin van het Groene Kruis) en in het onderwijs. Doordat…

Oog in oog met een wolf

Oog in oog met een wolf

Hoe te handelen wanneer je oog in oog staat met een wolf? De wolf is weer actueel. Hij heeft het zichzelf wel moeilijk gemaakt. Een verblijfsvergunning zal op veel problemen stuiten. Het heeft zijn imago geen goed gedaan door niet alleen schapen als doelwit te kiezen, maar zelfs koeien, jonge paarden en een veulen van…

Het “gemak”

Het “gemak”

Regelmatig, wanneer ik in de oude boerderij van Openluchtmuseum de Locht een rondleiding geef aan kinderen krijg ik dezelfde vraag:”En waar is nou de wc?” Een hoogst interessant onderwerp natuurlijk! In de tweede helft van de 19e eeuw werden menselijke- en dierlijke uitwerpselen nog beschouwd als waardevolle meststof voor de landbouw. Die werden opgevangen en…

Onweer

Onweer

Bliksem en onweer, bij ons thuis noemden ze dat Werlicht en donder. Na een hete zomerdag was het ’s avonds weer zover, het werd donker aan de horizon en de wind stak op. Na het avondeten werd nog even de rozenkrans gebeden. Negen kinderen op een rij op de knieën op de kokosmat in de…