Auteur archievenDennis van Soest

Til Janssen

Til is een enthousiaste vrijwilliger bij de schoolprojecten. Ze vindt het heerlijk om de kinderen te zien reageren op haar verhalen over het eenvoudige leven in vroeger dagen. Sinds drie…