Vrijwilligers

In Museum De Locht werken uitsluitend vrijwilligers. Er zijn op dit moment meer dan 200 mensen die zich inzetten voor “De Locht”.
Vrijwilligers doen heel uiteenlopende dingen: het ontvangen van gasten, rondleidingen voor groepen verzorgen, activiteiten met kinderen doen, oude ambachten uitoefenen, de horeca bemensen, de tuinen bijhouden, tuin- en landbouwgewassen verzorgen, gebouwen onderhouden, nieuwbouw plegen, onderhouden van het machinepark, de collectie beheren en tentoonstellingen opstellen, de PR verzorgen, ICT beheren, het secretariaat bemensen en nog veel meer. Wij zoeken bijvoorbeeld een klompenmaker!! Ook is het mogelijk om bij Museum de Locht stage te lopen als scholier of student. Kijk hier voor de vacatures.

Museum de Locht is doorlopend op zoek naar nieuwe mensen die ons team komen versterken.

Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator via vc@museumdelocht.nl of neem contact op met het secretariaat, tel. 077-3987320.

Vrijwilliger van de maand

Elke maand wordt een van de vele vrijwilligers hier naar voren gehaald. Het gaat niet om bijzondere prestaties. Elke vrijwilliger van Museum de Locht is bijzonder! En het is goed om van tijd tot tijd op een van de vrijwilligers de aandacht te vestigen. Heb je een tip? Meld het even bij de directeur.


</p>
<p style="text-align: center;">VRIJWILLIGER VAN</br> DE MAAND JANUARI</p>
<p>

VRIJWILLIGER VAN
DE MAAND JANUARI

Karel Droog

Karel is in 2014 met pensioen gegaan als leerkracht. Sindsdien heeft hij zijn leven gevuld met allerhande activiteiten. Het is een doe-mens. De Locht is voor hem een plek om leuk actief bezig te zijn. Hij is van alle markten thuis: horeca, onderhoud, activiteiten op zondag, stroop maken, over stoken, activiteiten voor schoolkinderen, bhv. Hij kwam bij de Locht binnen als bridger tijdens de “Museumdrive”. En van het een kwam het ander. Karel heeft verder een druk leven: kleinkinderen, klussen bij de kinderen, poetsen bij de overbuurvrouw, enzovoorts. Hij heeft energie voor twee levens. Fijn dat je tijd hebt voor de Locht. Karel!

</p>
<p style="text-align: center;">VRIJWILLIGER VAN</br> DE MAAND FEBRUARI</p>
<p>

VRIJWILLIGER VAN
DE MAAND FEBRUARI

Hay Gerards

Hay was betrokken bij de oprichting van het champignonmuseum. Hij werkt toen op de veiling en had voldoende kennis van zaken om een bijdrage te leveren. Hij heeft nog vele champignons zitten kleien! Hij is na al die jaren nog steeds suppoost en lid van de commissie champignons. Hay is een doener. Paddenstoelen! Daar weet hij alles van. Hij heeft thuis 385 modellen van alle mogelijke verschillende soorten paddestoelen.
Museum de Locht dat is de vreugde van een goed samenzijn. Koester al die vrijwilligers, want zij vormen de solide basis van dit museum. Dat zullen we doen Hay!

Een filmpje over de vrijwilligersmiddag in 2015.
Sjaak Jakobs heeft het gemaakt.