Museum de Locht 25 jaar

– gedragen door vrijwilligers –

Vrijdag 5 juni
Officiële heropening van het Museum voor genodigden. De openingshandeling werd verricht door de heer Theo Bovens, Commissaris van de Koning in de provincie Limburg. Er is een officieel Jubileumboek verschenen. De eerste exemplaren zijn uitgereikt aan de weduwe van Sef Gubbels (de laatste bewoner van de boerderij, waarin het Museum in 1990 van start is gegaag), aan haar zoon en aan de heer Bovens.

Zaterdag 6 juni
Feestelijk ontbijt met de (voormalige) buurtbewoners van Museum de Locht.

Publieksweekend 6 en 7 juni
Het Museum stond bol van activiteiten met een nostalgische kermis als grote trekpleister: draaimolen, zweefmolen, snoepkraam, kop van jut suikerspin enz. enz. Daarnaast demonstraties oude en nieuwe ambachten en muziekoptredens. In dit weekend bezochten meer dan 1600 volwassenen en kinderen de Locht.

Zaterdag 20 juni
Het was groot feest voor alle vrijwilligers. Tijdens het officiële deel werden de vrijwilligers, die hun 25-jarig jubileum bij Museum de Locht vierden, in het zonnetje gezet. Heel bijzonder was het dat twee vrijwilligers uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding ontvingen: Leen Keijsers-Jakobs en Arnold van Bergen. Het feest werd afgesloten met het zingen van het “Lochtlied”.

Films van de feestelijkheden.
Door Sjaak Jakobs zijn twee filmpjes gemaakt. Hieronder een filmpje over de feestelijkheden. Sjaak heeft ook een filmpje gemaakt over de vrijwilligersdag. Dat is >hier< te bekijken.

De opening in 1990

Op 20 april 1990 vond de officiële opening van Museum de Locht plaats. Door Ger Leijsten zijn daarvan filmopnamen gemaakt. Ger heeft oude de VHS-band gedigitaliseerd.

Een ingekorte versie is hier te zien! De beelden bevatten veel ruis en ook aan de geluidskwaliteit is te merken dat deze opnamen 25 jaar geleden zijn gemaakt.