Glastuinbouw

In het glastuinbouwpaviljoen wordt het boeiende verhaal verteld van de glastuinbouw. De glastuinbouw in deze regio is meer dan honderd jaar oud. De eerste kas werd gebouwd in 1911 aan de Stalbergweg in Venlo. Deze kleine kas van 400 m² werd gebouwd door een spoorwegambtenaar. Een ambtenaar bij de spoorwegen verdiende weinig. Hij was van plan zijn loon aan te vullen met de opbrengst van zelf gekweekte groenten. Het was de eerste kas, die hij bouwde. Er werd wel groente geteeld onder glas, maar dat was “platglas”. Het waren kweekbakken die werden afgedekt met eenruiters (een glasplaat uit één stuk met houten omlijsting). Er ontstaan zo verschillende variaties “warenhuizen”: eigenlijk verhoogd platglas met een onderbouw van houten stijlen.

In 1928 werd de eerste “Venlo-kas” gebouwd. Daar waren de nodige experimenten aan vooraf gegaan. Het was een ingrijpende verandering ten opzichte van de kassen uit het verleden. De afdekking van de kas, het kasdek, bestond vroeger uit eenruiters, zoals bij platglas. Smallere kasroeden vervingen de houten omlijsting, met als resultaat veel minder warmteverlies door de betere afdichting en meer lichtinstraling.

Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de toenemende beheersbaarheid van het milieu/klimaat in de kas, met als gevolg een steeds toenemende productiviteit en betere kwaliteit. In dezelfde periode wordt biologische bestrijding van schadelijke insecten geïntroduceerd. Tuinders waren bijna wekelijks in de weer met chemische middelen om het gewas vrij te houden van insectenplagen. Dat was onaangenaam en ongezond werk. Bovendien was de inzet van deze middelen heel slecht voor het imago van de glastuinbouw. De invoering van biologische bestrijding bracht een grote verandering in positieve zin. Door de inzet van roofinsecten wordt de schade door insecten bijvoorbeeld spint, mijt en luis grotendeels uitgebannen.

De laatste jaren is belichting met LED-lampen geïntroduceerd in de glastuinbouw. Dat zou wel weer eens een nieuwe revolutie tot gevolg kunnen hebben. Door de inzet van LED-lampen kan worden geteeld in een ruimte die volledig is afgesloten van het buitenklimaat. Dat is mogelijk omdat LED-lampen het zonlicht kunnen vervangen en hierdoor plantengroei mogelijk maken. Daardoor kunnen de seizoenen worden nagebootst en kan het hele jaar door het groeiseizoen, behorend bij een bepaalde plant, worden ingezet. Bovendien kan de teelt overal plaatsvinden: je kunt tomaten telen in een afgesloten ruimte bovenop het dak van een fabriek, bij voorbeeld.

In de regio, waarin Museum de Locht zich bevindt, en de aangrenzende Duitse tuinbouwregio Niederrhein, wordt een oppervlakte van ongeveer 1.600 hectare gebruikt voor glastuinbouw. Het is het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied in de wereld!! Er is in de “primaire” sector (groenten en bloemen) werk voor ongeveer 5.000 mannen en vrouwen met een volledige weektaak. Dat aantal kan worden verdubbeld als het gaat om de werkgelegenheid in de periferie zoals toelevering, handel, transport, verwerking en advisering. De sector glastuinbouw is een van de grootste economische pijlers in deze regio.