Collectie

Van boerderij tot
modern museum

Op de plaats van het museum heeft al 5 eeuwen een boerderij gestaan met de naam “De Locht”; daarom heeft ook het museum deze naam gekregen. Het betekent: rustplaats, een open vlakte in een begroeiing, een toepasselijke naam voor een museum. Het museum bestaat sinds 20 april 1990.

HET ASPERGEMUSEUM

In 1991 kwam het overleg tot stand met de werkgroep aspergemuseum. Men was op zoek naar een geschikte locatie en een goede ruimte. Asperges werden in deze regio al decennia lang geteeld. Men wilde met dat gegeven iets doen. Het lag voor de hand om de vraag te stellen of zoiets niet kon worden ondergebracht bij de Locht. Men vond het wel een verrijking voor het Museum. Alleen “streekmuseum” zijn, was wat mager. En in Nederland was er nog geen museum voor asperges. De Locht was bezig met de bouw van een schuur voor landbouwwerktuigen. Die ruimte werd ingezet voor het asperge- en champignonmuseum.

HET CHAMPIGNONMUSEUM

In de regio werd de behoefte gevoeld om materialen uit de begintijd van de champignonteelt te verzamelen, te bewaren en tentoon te stellen. Zo werd de gedachte aan een champignonmuseum geboren. Er zou een Nationaal Champignonmuseum komen en dat moest zo getrouw mogelijk de oude champignonteelt in beeld brengen. Negen vrijwilligers maakten champignons na. Tijdens een aantal winteravonden werden 1500 champignons en asperges van diverse groottes gekleid en daarna op prikkers in witte latexverf gedompeld. Er werden ook wilde paddenstoelen gemaakt om in een “paddenstoelenbos” te figureren. Ook kwam er een champignongrot. Tegelijkertijd werd de bovenverdieping ingericht als aspergemuseum.

ACTIVITEITEN

Op een zondag in 1993 organiseerde het Museum een speciale “ambachtendag”. Diverse oude ambachten werden gedemonstreerd: smeden, stroop maken, zeis haren, manden vlechten, spinnen, breien, enzovoorts. Ook werd er op deze dag brood gebakken in het bakhuisje. Er kwamen veel bezoekers naar de ambachtendag en men was zeer enthousiast over de dingen die er te zien waren. Deze ambachtendag was voor herhaling vatbaar. Langzaam maar zeker werden de zondagse activiteiten uitgebreid. Men realiseerde zich dat het Museum weer een succesvolle formule had gevonden. Er kwamen vaste dagen in de maand voor de smid en de bakker. Er werden door het Noord-Limburgse Gilde Dionysos demonstraties gegeven op het gebied van bier brouwen en wijn en likeur maken. Ook werden kinderactiviteiten georganiseerd, zoals “palmhöltjes” maken op Palmzondag,  “kroetwis” maken op Maria Hemelvaart (rond 15 augustus), fakkels maken voor Sint Maarten in november. Er werd ook een vast ritme ontwikkeld in de organisatie van een smedendag in maart, een aspergedag in april, een champignondag in oktober en een slachtdag in november. Vanaf het jaar 2000 was er bijna elke zondag een activiteit.

MODERNISERING

Tussen 2001 en 2005 werden nieuwe plannen gemaakt. Daarmee was Museum de Locht terechtgekomen in een fase van volwassenheid. De tijd van een bonte verzameling van initiatieven, gebaseerd op goede wil, betrokkenheid en ambitie, leek voorbij. Men realiseerde zich dat het Museum  meer en meer een professionele organisatie moest worden. En in een professionele organisatie stelt men een strategie op voor de toekomst. Wat willen we? Gaan we groeien of consolideren?

In het proces van professionalisering moesten vorderingen worden gemaakt. De wijze waarop het Museum moest worden bestuurd en geleid, moest opnieuw worden bezien. En de mogelijkheden van groei zouden opnieuw moeten worden verkend.

In 2011 werd een begin gemaakt met een meerjarenplan. Er was financiële steun van Europa, van de provincie en van de lokale gemeenschap. Vanuit de hoek van de asperge- en champignontelers en vanuit de wereld van de glastuinbouw werden op ruimhartige wijze sponsorgelden ter beschikking gesteld. Met enorme inspanningen van vrijwilligers, directie en bestuur werd een zeer ambitieus plan uitgevoerd. Het Museum kreeg in 2012 een prachtig ontvangstgebouw. In 2013 en 2014 kwamen er eigentijdse uitbreidingen voor asperges, champignons en voor glastuinbouw. Al deze deelcollecties kregen zo een betere plaats. Er kwam ook een brouwhuis in 2014. In 2015 werd tenslotte de kapel afgebouwd.